Komunikacja wewnętrzna

Z praktyki wielu zrealizowanych projektów wiemy, że starannie zaplanowana i umiejętnie prowadzona komunikacja wewnętrzna stwarza warunki dla zaangażowania pracowników budując rzeczywistą, trudną do skopiowania przewagę konkurencyjną firmy: pozwala pracownikom zrozumieć kierunek, w którym podąża firma, umożliwia znalezienie osobistych odniesień i korzyści każdemu pracownikowi, daje szansę pracownikom na włączenie się w realizowane procesy. Tworząc warunki dla zaangażowania planujemy i organizujemy komunikację wewnętrzną tak, by każdy pracownik otrzymał we właściwym czasie odpowiednią informację dla: swojego stanowiska, ambicji, realizowanych zadań, formalnie i nieformalnie pełnionych ról w firmie (np. liderzy opinii). Pełnimy więc rolę strategicznych doradców oraz realizatorów komunikacji wewnętrznej.

Wdrażamy, realizując zadania: przygotowujemy treści i layouty do gazet i biuletynów wewnętrznych, przygotowujemy treści listów i komunikatów, mailingów wewnętrznych, newsletterów oraz intranetów, przygotowujemy scenariusze i nagrywamy wystąpienia oraz filmy. Opracowujemy koncepcje kreatywne i realizujemy wydarzenia: warsztaty z pracownikami, szkolenia, spotkania strategiczne i integracyjne (motywacyjne).

Kontakt

Centrala w Gdańsku

2mgroup s.c.
ul. Jednorożca 59/8
80-299 Gdańsk
tel.+48587171255

Beata Domagalska
Partner Zarządzający
tel.+48502547111
b.domagalska@2mgroup.pl

Katarzyna Szulc
Partner Zarządzający
tel.+48502547999
k.szulc@2mgroup.pl

Izabela Rietig
Sekretariat
tel.+48512139400
i.rietig@2mgroup.pl

Biuro w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel.+48226542411

Dane do faktury
2mgroup s.c.
ul. Jednorożca 59/8
80-299 Gdańsk
NIP 958-159-43-87